Széchenyi István EgyetemA Széchenyi István Egyetem (SZE-Győr) kiegyensúlyozottan fejlődő, a társadalmi, gazdasági igényekre rugalmasan reagáló felsőoktatási intézmény: nyitott, szolgáltató egyetem, amely képes átfogó módon kiszolgálni Győr, egy sikeres társadalmi, gazdasági, kulturális központ működését. 

Ahogy a győri gazdaság, illetve a város térségszervező ereje, úgy az egyetem hatása is messze túlterjed a város, a nagytérség határain. Az intézmény Észak-Dunántúl szellemi központja, az itt működő Magyar Járműipari Kutató Központ a hazai felsőoktatás és a gazdaság nemzetközi kapcsolatainak, jövőképének meghatározó motorja. 
A SZE-Győr – uniós és állami támogatások révén – 15 milliárd forint nagyságrendű átfogó fejlesztési programot valósít meg. A megújulás révén immár korszerű épületek, modern kutató- és oktatóterek, csúcstechnológiás K+F eszközpark, hallgatóbarát szolgáltatások és megannyi további fejlesztési elem járul hozzá a színvonalas működéshez. Tudásmenedzsment Központunk modern alkotótereket, inkubációs központot kínál az üzleti koncepcióval rendelkező egyetemi polgárok számára. 
A győri „Universitas” a magas tudományos minőség mellett olyan jól felkészült, gyakorlati ismeretekkel is rendelkező diplomásokat képez, akikre a társadalmi, gazdasági környezetnek szüksége van. 
Az intézmény oktatási tevékenysége során hallgatói számára magas szintű, alkalmazható, szakmai biztonságot adó gyakorlatorientált képzést, valamint emberi tartást és alkalmazkodó-készséget nyújt. 
Kutatási tevékenységével és nemzetközi kapcsolatrendszere révén lépést tart az élenjáró tudományos eredményekkel, egyben aktív szerepet vállal Győr és térsége kulturális, tudományos és sportéletének gazdagításában.

http://uni.sze.hu/