Közlekedés Kft.Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft.
Székhelye: 1052 Budapest, Bécsi utca 5.

A Közlekedés Kft.-t 1990 januárjában tervező mérnökök alapították, a rendszerváltás után elsők között a városi közlekedés szakterületén. Az alapítás óta eltelt közel 30 év alatt, egy több mint 45 fős, a szakterületén széles körben jó nevet szerzett cég jött létre. A Kft. az eltelt id ő alatt szoros és eredményes együttműködést, állandó bel- és külföldi partnerkapcsolatokat alakított ki számos tervezővel, megrendel ővel.

A tervezési tevékenység a stratégiai tervezéstől, tanulmánytervek készítésétől egészen a kiviteli tervek készítéséig, tervezői művezetésig terjed. Ezen túlmenően a Kft. szakértői és tanácsadói tevékenységet is folytat, illetve nagy szerepet vállal közlekedési vonatkozású kutatás-fejlesztési
feladatokban is. Munkatársaik magas színvonalú szaktudással, kiemelked ő szorgalommal, innovatív gondolkodásmóddal állnak a jövő kihívásai elé.


További információ: www.kozlekedes.hu


www.kozlekedes.hu