BAZ Megyei Területi Szervezet

Elnök

Garamvölgyi Mihály
MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc
Pályavasúti területi igazgató
e-mail: garamvolgyi.mihaly@mav.hu
telefon: 06-1/514-1101

Titkár

Vasvári Péter
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Osztályvezető
e-mail: vasvari. peter@emkk.hu
telefon: 06-46/515-031


 

 

BEMUTATKOZÓ

A KTE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetén belül jelenleg 12 szakcsoport dolgozik. Ebből a MÁV Zrt.-hez köthetően (így a Rail Cargo Hungária Zrt. és TS Hungária Zrt.) 6 szakcsoport működik. A Senior és Közúti Szakcsoportokon kívül, a szakcsoportok összetétele homogén, az anyacég dolgozóiból áll. A Közúti Szakcsoportot,  a Magyar Közút Nzrt., a Strabag Építő Kft. és a Swietelsky Kft. szakemberei, valamint a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság tisztjei alkotják. Évek óta az ország legnagyobb  megyei szervezete vagyunk, 2018. évben taglétszámunk 413 fő volt. Szervezetünkben 9 örökös tagot tisztelhetünk. 

A területi szervezet tagjait adó vállalatok, cégek vezetői egyben a megyei szervezetünk vezetőségében is helyet kapnak, és mint társelnökök irányítják és segítik a megyei szervezet munkáját. Jelenleg 6 fő aktív társelnökünk van. Megyei titkárunk tevékenységét a több ciklusban eredményes munkát végző volt tikárunk, Kiss Béla József segíti, mint szervező titkár.

A rendezvények tekintetében a legtöbb szakcsoport teljesíti az elvárásokat. A szervezett tanulmányi utak, előadások elsősorban egy adott szakmai réteg ismereteit hivatottak bővíteni. Jellemző, hogy a szakcsoportokban, nívós, tartalmas, tudásszint emelését szolgáló munkavégzés folyik. Kiemelhető a  közösség építő, illetve szakmai és ismeret fejlesztő-bővítő tevékenység.

Az elnökség minden kezdeményezésre nyitott, azokat felkarolja illetve a maga mozgástere és egyéb meghatározottságai mentén, koordinatív tevékenysége mellett kezdeményező szerepet is vállal.

A szakcsoportok által rendezett programok zöme az “anya” vállalat, cég szakmai érdeklődési körével is találkozik, (de találunk olyan szakcsoportot, amely programjaival szinte “lefedi” a teljes közlekedési ágazatot) így az előadások, rendezvények témaköre az ott dolgozó szakembergárda szakmai tudásszintjét fejleszti. A megyei közlekedési szakemberek nagy része tagja a KTE valamelyik szakcsoportnak, így a munkahelyi és szakcsoporti munka között párhuzamosságot tapasztalunk. A hivatali munka is a szakcsoport szakmai munkája között gyakran nem lehet éles határt húzni, mely így mindkét irányban építő jellegűvé válik.

A szakcsoportok  munkáját összegezve, a KTE Alapszabályában megfogalmazott célkitűzéseken túlmenően, a végzett munka és szervezeti élet eredményesnek, jónak minősíthető. Az egyesületi munka jól illeszkedik a vállalatok, cégek gazdasági tevékenységébe, a tagság színes szakmai programjaikkal segíti a megyei szervezet munkáját, úgy a belföldi, mint külföldi kapcsolatokat évről-évre szélesítik, a gazdasági, társadalmi és emberi kapcsolatokat a vezető közéleti személyiségekkel ápolják.

A jövőre nézve elhatározott szándéka és célja a KTE Borsod Megyei Szervezet vezetésének a tudományos és szakmaiságában továbbgondolásra érdemes felvetések szélesebb körben való megismertetése, közlése, megvitatása.


Beszámoló a KTE Borsod Megyei Szervezetének 2014. évi Szakmai Tanulmányútjáról

Beszámoló KTE Borsod Megyei Szervezetének 2015. évi szakmai útjáról

 

Szakcsoportok

Galéria képek